SJUKSKRIVNINGAR PÅ GRUND AV UTMATTNING HAR ÖKAT MED 359 % MELLAN ÅREN 2010 – 2017

 STATISTIK FÖR STRESSRELATERAD OHÄLSA OCH UTMATTNING I SVERIGE

 

Utmattning är den vanligaste orsaken till låntidssjukskrivning i Sverige. Statistik från WHO visar även att stressrelaterad ohälsa är vanligaste orsaken till sjukskrivning i hela Europa.

 

Enligt Försäkringskassan senaste mätning är: 32 267 personer i aktiv långtidssjukskrivning i Sverige, 80 % utgörs av är kvinnor. En långtidssjukskrivning är en sjukskrivningsperiod på 28 dagar i följd utan avbrott. I genomsnitt insjuknar 36 000 personer per år till följd av utmattning.

 

  • Antalet långtidssjukskrivna på grund av utmattning är 312 % gånger fler än långtidssjukskrivna på grund av cancer.
  • Sjukskrivningar på grund av stress har ökat med 359 % under åren 2010-2017.
  • 25% av de som drabbats av utmattning riskerar återfall, vilket innebär att 1 av 4 personer faller tillbaka i utmattning.
  • 10% av elitidrottarna är sjukskrivna på grund av utmattning och mörkertalet befaras vara stort.
  • Stressrelaterad ohälsa kostar Sverige 70 miljarder i samhällsekonomiska förluster (årligen)

(Källa: Försäkringskassan)

GLOBAL STATISTIK ÖVER UTMATTNING

 

World Health Organization, (WHO) genomförde nyligen en studie där det framkom:

 

  • Att sjukskrivningar på grund av stressrelaterad ohälsa kostar den globala ekonomin 1 triljon USD årligen.

 

  • Att sjukskrivningar på grund av stressrelaterad ohälsa orsakar ett bortfall på 50 miljoner år av förlorade arbetsdagar .

Statisk för utmattning i UK framtagen av Health and safety at work (HSE) visar att:

  • Under 2016/2017 förlorade UK 12.5 miljoner arbetsdagar som följd av sjukskrivningar på grund av utmattning.

 

  • Att 526 000 personer i UK årligen hamnar i långtidssjukskrivning på grund av utmattning.

STRESSRELATERAD PSYKISK OHÄLSA

 

Under 2016 led 74 000 svenskar av stressrelaterad psykisk ohälsa. 77 procent av dessa var kvinnor. Vi vet fortfarande för lite om mekanismerna bakom, mer forskning behövs för att få fram effektiva behandlingsmetoder och för att förebygga.