DET VIKTIGASTE ÄR ATT BARA FINNAS TILL

DIN ROLL SOM ANHÖRIG

 

Att drabbas av utmattning är inte bara en kris för den som drabbas. Att vara anhörig är många gånger en kraftig psykisk påfrestning då det innebär att man åker med på nästan samma känslomässiga berg- och dalbana som den sjuke. Årligen insjuknar fler än 36 000 personer i utmattning vilket innebär att många människor berörs av sjukdomen i sin roll som föräldrar, syskon, vänner, partner, barn eller arbetskamrater. 

 

Genom att ge anhöriga ett eget fokusområde hos oss på Vägra väggen vill vi belysa de viktiga insatser som de och andra gör och samtidigt ge anhöriga mod att våga lyfta fram egna behov och be om hjälp. Svensk vård och omsorg är väldigt individfokuserad. Att övriga familjemedlemmar berörs av att någon blir sjuk glöms lätt bort. Detta trots att vi vet att många anhöriga, även barn, drar ett tungt lass för att stödja och ställa upp för sina närstående. Genom att berätta om det stöd som samhället ger eller borde ge vill vi uppmuntra anhöriga att ta för sig och skaffa den hjälp som de behöver för att orka finnas kvar. Anhöriga har rätt att ha ett bra liv trots ett självklart ansvar för en närstående med utmattning.  

 

Många anhöriga behöver stöd och hjälp att förstå såväl sjukdomen som sina egna reaktioner på hur man ska förhålla sig till den anhöriga som drabbats. Det är uppslitande och skrämmande att se anhöriga bli så kraftlösa. En vanlig reaktion är att det är svårt att förstå hur ens anhörige mår, hur det är att vara utmattad om man inte varit där själv, vilket gör det extra viktigt med kunskapsspridning till anhöriga.  

 

Parallellt med den anhörigas känslor är den drabbade ofta rädd för att inte bli förstådd. Man kan känna skam, skuld, misslyckande och en rädsla för att inte räcka till. Därför är det, som anhörig, viktigt att inte ifrågasätta. Ena dagen kan den som är utmattad känna sig lite piggare och orka en del saker för att dagen känna sig helt orkeslös.  

RÅD TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG

Att möta en människa i kris är inte enkelt, oavsett relation till den drabbade. En enkel referensram att utgå ifrån som anhörig är de tre H:na:

  • Håll om: Ord är inte så viktiga. En kram gör skillnad.
  • Håll tyst: Lyssna istället för att ge råd.
  • Håll ut: Handlar om att finnas kvar över tid. Det kan ta lång tid att återhämta sig från utmattning. Du behöver inte finnas med hela tiden, men hör av dig och visa din närvaro.

Vägra väggen presenterar några tips till Dig som är anhörig – du gör ett viktigt arbete och vi vill därför hjälpa dig på vägen.

Råd 1: Acceptera att du inte förstår.
Respektera och lita på att det din anhörige upplever är precis såsom hen känner. Även om man kan tänka: ”Hen var ju pigg igår, hur kan hen vara så trött idag?” Det är så utmattning tar sig i uttryck. Energin varierar från dag till dag.
 

Råd 2Ha inställningen att du vill lära dig om sjukdomen
Den drabbade måste ha tolkningsföreträde i känslosituationen då det är svårt att styra sina känslor under en utmattning. Fråga istället. ”Hur det är, hur det känns” – för att på så sätt försöka förstå. Om båda vågar visa sina svagheter, sin sårbarhet, och prata öppet om sina tankar och känslor, minskar känslan av skuld. Om du märker att din närstående har mer energi vissa dagar, ta tillfället i akt och ställ dessa frågor för att lära dig mer.  

 

Råd 3: Förklara att det är OK
Många som drabbas av utmattning har ofta ett känslotillstånd där dem tror att omgivningen är besvikna på dem. Att kollegor är besvikna för att man inte orkar jobba. Familjemedlemmar för att man inte har samma energi och ork som förut. Vänner för att man inte orkar umgås. Som sjuk i utmattning är skam och skuld två ständigt närvarande komponenter. Är du kollega, chef, familjemedlem, partner eller vän – förklara att det är OK, att det inte finns någon skuld eller skam i att vara sjuk.

 

Råd 4: Lyssna 

Ofta drabbas närstående/anhöriga av ett häftigt behov av att komma med förslag på lösningar och råd när någon vi bryr oss om mår dåligt. Det är en fin sida. Men det får oftast den drabbade att känna sig missförstådd och förminskad. Den bästa hjälpen är att lyssna och att finnas där. När människor känner sig sedda, bekräftade och bemöts med medkänsla, känner man sig trygg och lugn. Vilket underlättar en återhämtning och även din relation till den sjuka.

 

Råd 5: Fråga hur din anhörige vill bli stöttad 

Som anhörig är det ofta svårt att veta hur man kan stötta, och man kan känna sig förvirrad och otillräcklig. Det är viktigt att vara förstående mot sig själv och sina egna begränsningar som anhörig. Fråga den som är utmattad: Hur vill du att jag ska hjälpa dig? Det finns en enorm kärlek och omtanke i den frågan. Många tycker till exempel att det är jobbigt om nära och kära hela tiden frågar hur man mår. Att också prata kravlöst om annat än utmattning är skönt.
 

Råd 6: Be om hjälp
Som anhörig ska man inte vara rädd för att be om hjälp. Oavsett om man vänder sig till en professionell yrkesperson, vän eller kollega. Att prata med en utomstående hjälper oftast den närstående att få perspektiv och se att du inte är ensam om att ibland känna dig hjälplös under din närståendes sjukdom. Det är inte illojalt att känna att du behöver prata med någon annan. Du är viktig.

 

Råd 7: Behåll ditt eget liv
Genom att hålla kvar lite av ditt vanliga liv, såsom att gå till arbete och fritidsaktiviteter visar du på att det finns ett friskt liv att komma tillbaka till. För att orka vara nära och vara ett stöd behöver du hitta tillfällen och platser där du själv får tid för återhämtning. 

 

Råd 8: Ha tålamod
Det tar tid att bli frisk från utmattningssyndrom och det måste få ta tid. För att få ett hållbart friskt liv behövs det lång tid för läkning och rehabilitering. 

 

Oavsett vilken relation du har till den som behöver vård och stöd gör du en fantastisk insats. Ditt engagemang behövs! För att orka är det viktigt att du ber om den hjälp som skulle underlätta för dig. Var inte rädd för att höra av dig för att berätta vad som skulle hjälpa dig i ditt ansvar, oavsett om det handlar om information om utmattning eller kontakt med andra i samma situation.  

Vägra väggen finns även till för anhöriga – tveka inte att höra av dig om du tror att vi kan hjälpa dig!

STÖTTNING FÖR ANHÖRIGA

 

NKA – Nationellt kompetenscentrum anhöriga 
www.anhoriga.se
 

 

Anhörigas riksförbund 

www.anhorigasriksforbund.se

 

 

Livlinan 

En sajt för dig som är ung och lever nära någon som mår psykiskt dåligt. 

www.livlinan.org
 

 

Maskrosbarn 

Maskrosbarn är en ideell förening som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar eller är psykiskt sjuka. 

www.maskrosbarn.org
 

 

TryggaBarnen 

Ideell stiftelse som stöttar barn och unga (7-25 år) i hem med missbruks-beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa. 

www.tryggabarnen.org
 

 

Nationella hjälplinjen 

Telefon: 020-22 00 60  

www.hjalplinjen.se  

 

Det finns även olika former av stöd i den kommun man bor i. Anhörigstödet skiljer åt mellan kommunerna. Ta kontakt med din kommun för att få reda på vilket stöd som finns och som kan vara lämpligt för just dig.

 

Berätta gärna för oss på Vägra väggen om det mottagande Du fått som anhörig i kontakt med kommun eller någon av ovanstående frivilligorganisationer. Vi efterfrågar den informationen för att sammanställa hur det verkligen fungerar i realiteten och därmed kunna vara med och förbättra.

Skicka ett mail till oss om Du villa dela med dig, hanteringen sker anonymt:  info@vagravaggen.se – markera rubriken med ”Anhörig”.

 

 

Du som anhörig är en HJÄLTE och gör skillnad i kampen mot utmattning!