FORSKNING SOM RÄDDAR LIV

FORSKNINGSFINANSIERING

 

Vägra väggen finansierar tillämpad- och preventionsforskning inom stressrelaterad ohälsa genom att dela ut stipendier och bidrag. Vår ambition är att årligen bidra ekonomiskt till högkvalitativa prevention- och forskningsprojekt som initierats av individuella forskare eller forskargrupper. Avgörande för beviljande av anslag är vetenskaplig kvalitet, förväntad praktisk nytta och projektets relevans i förhållande till Vägra väggens långsiktiga vision.

 

Vägra väggens ambition med forskning- och preventionsfinansiering är viljan att kompetensutveckla samhället i hur man arbetar förebyggande för att motverka stressrelaterad ohälsa. Via vill Vägra väggen bidra till att preventioner kring rotorsaker till arbetsrelaterad stress och ohälsa ska genomföras och därigenom arbeta förebyggande och förbättra anställdas och organisationers hälsa och välmående.

För att effektivt kunna arbeta förebyggande mot utmattning är forskningsförankring grundläggande. För att ge praktisk möjlighet att tillämpa forskningen finns det ett stort behov av att tillgängliggöra den på ett relevant och användbart sätt. Eftersom vi är angelägna om att forskningen ska komma våra målgrupper till nytta är, tillämpning och kommunikation viktiga delar.

 

Tillsammans med privatpersoner, företag, organisationer och ideella hjältar arbetar vi på Vägra väggen långsiktigt för att motverka utmattning. Den forskning vi stödjer ska motverka utmattning och ge fler människor fler friska år.

Sök anslag för forskning

Ansökningskategorier

  • Forskningsprojekt

    Anslaget är avsett för att tillhandahålla medel för att kunna bedriva forskningsprojekt. Tillgivet medel används till: Kostnader för drift (t ex inköp av material och utrustning) och lön till utförande personal (t ex BMA, doktorand).

 

  • Arbetsplatsnära forskning

    Anslaget är avsett för att tillhandahålla medel för att kunna bedriva arbetsplatsnära forskning.

 

  • Arbetsmiljöpreventioner

    Anslaget är avsett för att tillhandahålla medel för att kunna bedriva preventioner kring rotorsaker till arbetsrelaterad stress och därigenom kunna förbättra anställdas och organisationers hälsa och välmående

FORSKARE BERÄTTAR

 

Marie Åsberg, är en internationellt ansedd svensk psykiatriker som aldrig tröttnar på människans inre. Marie har forskat vid Karolinska Institutet sedan 1960-talet. Marie satte utmattningssyndrom på forskningskartan i tumultet efter nittiotalets stora nedskärningar. När andra var upptagna med att debattera utbrändhetens status forskade Marie Åsberg intensivt om vad som egentligen hade drabbat patienterna. I början av 2000-talet gav hon rekommendationen till Socialstyrelsen att tillståndet istället officiellt skulle benämnas utmattningssyndrom. Och så blev det.

 

 

Såhär säger Marie om vikten av stressforskning

”I dagens Sverige är den största enskilda orsaken till att en människa blir långtidssjukskriven under längre tid ett utmattningssyndrom. Utmattningssyndromet är en konsekvens av långvarig stress utan möjlighet till återhämtning. Det tar lång tid att utveckla ett utmattningssyndrom, och det tar också lång tid att bli bra från det. Vi börjar förstå att långvarig stress kan ge en påverkan på stressystemet i hjärnan, och det i sin tur kan förklara varför den utmattade känner en ständig trötthet och kan ha svårt att minnas, att hålla kvar och skifta fokus för uppmärksamheten, att orientera sig i rummet och att ta till sig information. För att bättre förstå vad som händer i kropp, hjärna och psyke vid kronisk stress behöver vi mycket mer forskning, och vi behöver också forskning för att lära oss förebygga utmattning och behandla den när den väl uppstått. Det finns flera lovande uppslag både till prevention och behandling som behöver utforskas vidare.”

 

Stöd vårt arbete – så att vi kan stöda den livsviktiga forskningen!

 
 

FORSKNINGSRÅD

 

Vägra väggens forskningsråd är tillsatt av föreningens styrelse. Forskningsrådets uppgift är att granska inkomna ansökningar om forskningsanslag och välja ut de projekt som har bäst förutsättningar att skapa ny viktig kunskap. Forskningsrådet fungerar som en garanti för att givarna ska kunna känna sig säkra på att deras gåvor hamnar där de gör som mest nytta. Forskningsrådet består av forskare inom stress, lekmän som för allmänhetens talan och professorer inom hälsa från universitet i Sverige.

 

Forskningsrådet är rådgivande till Vägra väggens styrelse och lämnar rekommendation till Vägra väggens styrelse om hur inkomna medel ska fördelas utifrån inkomna ansökningar. Pengarna delas ut under en gång per år.

 

Stöd vårt viktiga forskningsarbete Du med genom att donera en ekonomisk gåva!

 

Tack för din insats – du gör skillnad!