Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige, majoriteten av på grund av utmattning. Det ligger i alla företagens intresse att utvecklingen av utmattning stoppas, både av mänskliga och ekonomiska skäl. Sjukskrivningar till följd av utmattning kostar miljarder i förluster årligen och då är mänskligt lidande inte inräknat.

 

Att företag ska vara en ekonomisk drivande kraft i kampen mot utmattning är en självklarhet för oss på Vägra väggen. Vi vill samarbete med företag som förstår värdet i att driva sin verksamhet på ett hållbart sätt, där förebyggande hälsoinsatser står högt på agendan. Det är när medarbetare söker hjälp i tid som de kan bli räddade i tid och därmed undvika en kostsam sjukskrivning.

 

Med Ert stöd uträttar vi mer. Ju fler som är med och bidrar – desto större förändring kan vi åstadkomma.
Vi erbjuder en rad olika sätt för företag att bidra med, välj det alternativ som passar just din organisation.

 

Vår långsiktiga vision är en värld där vår organisation inte längre behövs – tillsammans gör vi det möjligt.

BLI FÖRETAGSVÄN

 

 

Stressrelaterad ohälsa är den främsta sjukskrivningsorsaken i Sverige idag och antalet sjukskrivningar bara ökar. Dessa sjukskrivningar kostar samhället miljarder och företagen miljoner i ekonomiska förluster årligen. Genom att stödja Vägra väggen och få ökad kunskap om stressrelaterad hälsa kan ni som företag både få en bättre psykosocial arbetsmiljö och göra direkt skillnad i kampen för att motverka stressrelaterad ohälsa i Sverige. Hälsa är för alla och medarbetare är det viktigaste Ni som företag har.

 

Som företagsvän bidrar ni med finansiering i en viktig samhällsfråga samtidigt som ni visar nuvarande och framtida medarbetare vilket arbetsliv ni tror på. Genom att visa medarbetare att ni tar avstånd mot utmattning öppnar ni upp för ett arbetsklimat där era medarbetare vågar flagga för stress i tid, vilket ger er bra förutsättningar att hantera det i tid. Det är när man agerar i tid som man kan bli räddad i tid och därmed undvika sjukskrivning! 

 

Företagsvän Guld

 • Gåva från 50 000 SEK
 • Företagslogga, direktlänk till Ditt företags hemsida via vår webb under aktuellt kalenderår
 • Ta del av forskningsresultat som Vägra Väggen stödjer
 • Tryckt TACK- Diplom
 • Nyhetsbrev
 • Banner Företagsvän Guld på er webbplats
 • E-postsignatur
 • Delta i utbildningsevent anordnade av Vägra väggen

 

 

Företagsvän Silver

 • Gåva från 25 000 SEK
 • Logga på vår hemsida under aktuellt kalenderår
 • Tryckt Tack-Diplom
 • Banner Företagsvän Silver för er Webbplats
 • E-postsignatur

 

 

 

Företagsvän Brons

 • Gåva från 10 000 SEK
 • Företagsnamn utan logga på vår hemsida
 • Tryckt TACK-diplom
 • Banner Företagsvän Brons för er Webbplats
 • E-postsignatur

 

 

 

 

Vill Ditt företag bidra och göra skillnad i kampen mot utmattning? 

Kontakta, Maria Ergül
E-post: maria.ergul@vagravaggen.se

BLI PROJEKTPARTNER

 

Är Ditt företag en aktör som vill engagera sig i kampen mot utmattning? Isåfall kan ni vara Vägra väggens nästa projektpartner. Varje år planerar och verkställer Vägra väggen ideella projekt som erbjuds civilsamhället. Vi vill CSR-samarbeta med arbetsgivare som inser värdet i att arbeta förebyggande mot stress. Projekten ska vara utbildande för samhällsmedborgarna vad gäller kunskap om stress, återhämtning och metoder för att arbeta för hållbarhet.

 

 

Planerade projekt för 2019

 • Digitalt återhämtningsprogram, framtaget i samarbete med leg. psykologer och stressforskare. Programmet kommer att erbjudas civilsamhället kostnadsfritt.

 

 

CSR-samarbete innebär att;

 • Ni visar nuvarande och framtida medarbetare att stress är en prioriterad hos er.
 • Ni är med och gör skillnad i kampen mot stress.
 • Ni skapar Goodwill kring företagets varumärke genom samhällsengagemang i vår tids främsta arbetsrelaterade hälsoutmaning.
 • Ni får visualitet hos en stor population människor.
 • Er företagslogga samt länk till er webbplats kommer marknadsföras på vår webb.
 • Ni är med och finansierar de ideella projekt som Vägra väggen driver
 • Ni får ett TACK-Diplom samt personlig presentation av ert företag i Vägra väggens sociala kanaler.

 

Alla CSR-samarbeten är unika och skräddarsys tillsammans med respektive projektpartner.

 

 

För mer information kontakta Generalsekreterare: Maria Ergül
E-post: maria.ergul@vagravaggen.se

Bli produktpartner

 

Som produktpartner sponsrar eller säljer ni produkter där intäkterna doneras till Vägra väggens arbete.

 

 

Tidigare produktpartners Vägra väggen har haft är:

 • Casall Training – Som sponsrade med mössor med Vägra väggen loggan som såldes till förmån för stressforskning
 • Seger Europe  – Som sponsrade med mössor med Vägra väggen loggan på som såldes till förmån för det ideella återhämtningsprogram som ska erbjudas marknaden till våren 2019.

 

 

Ytterligare exempel vara

 • Trycksaker och profilprodukter med Vägra väggens logga som vi säljer till förmån för vårt ideella arbete. Tillsammans med vår sponsor kommer överens om vilket initiativ som ska finansieras av din produktdonation.

Varje produktsamarbete är unikt och skräddarsys tillsammans med Dig som givare.

GE EN JULGÅVA SOM SPRIDER KRAFT ÅRET RUNT! 

 

Det blir viktigare för medarbetare att känna att de arbetar på ett företag som tar ansvar i samhällsviktiga frågor. Istället för att köpa julklappar till medarbetarna erbjuder Vägra vägen Dig som arbetsgivare att istället ge din personal en julgåva i Vägra väggens namn. Din gåva ger oss möjlighet att finansiera ideella projekt vi driver med syfte att motverka utmattning.  Med din hjälp kan vi komma ännu ett steg närmare vår vision – att motverka utmattning.

 

Välj mellan våra olika färdiga paket eller ge en valfri summa. Ni har även möjlighet att köpa armband med logotypen Vägra väggen på att dela ut i julklapp till era anställda. Armbandet kostar 100 SEK och pengarna går oavkortat till Vägra väggens arbete med att motverka utmattning.

 

 

VÅRA FÄRDIGA JULPAKET 2018/2019

 

50 000 SEK eller mer, Guldkompis i jul och under år 2019

Inramat diplom, digitalt gåvobevis, banner att använda på er hemsida och som mailsignatur samt att vi synliggöra er företagslogga på Vägra väggens hemsida under aktuellt år.

 

20 000 SEK eller mer, Silverkompis i jul och under år 2019

Inramat diplom, banner att använda på er hemsida och som mailsignatur, ert företagsnamn på Vägra väggens hemsida under aktuellt år.

 

10 000 SEK eller mer, Bronskompis i jul och under år 2019

Inramat diplom och banner att använda på er hemsida under aktuellt år.

 

Kontakta oss på foretag@vagravaggen.se om du är intresserad av våra julpaket för företag!

KONTAKTA OSS

 

Ekonomiskt stöd från arbetsgivare är avgörande för att vi ska kunna fortsätta vårt arbete mot utmattning.

 

Kontakta, Maria Ergül
E-post: foretag@vagravaggen.se