Vägra väggen är en ideell förening utan vinstintresse. Vi vänder oss till alla människor oavsett bakgrund, kön, härkomst eller läggning. Vi arbetar för att motverka stressrelaterad ohälsa. För att nå dit arbetar vi förebyggande med information- och kunskapsspridning. Vi driver opinion för att åstadkomma förändring på samhällsnivå. Vi utbildar arbetsgivare, skolor och föreningar i förebyggande hälsoarbete. Samt anordnar rehabiliteringsläger för att hjälpa drabbade vidare från sjukdom.

VÄGRA VÄGGEN I MEDIA

32607

ÄR LÅNGTIDSJUKSKRIVNA I STRESSRELATERAD OHÄLSA

Armband som gör skillnad!

Genom att köpa och bära vårt armband visar du att just Du tar ställning i kampen mot utmattning!

Kolla din stressnivå

Gör det kostnadsfria självskattningstestet KEDS, framtaget av forskare vid Karolinska Institutet

Bli volontär

Räck oss din hand och engagera dig i kampen mot utmattning tillsammans med oss.
Vi behöver Din hjälp!

HUVUDPARTNERS

[

Det kostar pengar att arbeta förebyggande, men lönsamhet skapas av friska medarbetare, inte dränerade.

ATT VARA ANHÖRIG

Har du någon i din närhet som du misstänker vara påväg mot utmattning, eller redan har träffat väggen? Att stötta en person som lider av utmattning är svårt och kan kännas som en snårig skog utan slut, men är samtidigt också livsviktigt för den drabbade. Läs mer om hur du kan stötta och vilken hjälp som finns att få.

NYHETER