Ansök om rehabiliteringstöd

Vi finansierar din rehabilitering! Det är enkelt att ansöka om ekonomiskt rehabiliteringsstöd hos oss på Vägra väggen. Vi kräver ingen inkomstprövning eller krångliga blanketter, det enda du behöver göra är att bli medlem och sedan skicka in din ansökan. Om du befinner dig i en situation där du inte hittar energin för att skicka in din ansökan, så kan en närstående till dig göra det.


BLI MEDLEM


Vuxna med utmattning

Vägen tillbaka från en utmattning är ofta lång, kostsam och påfrestande. Individuellt anpassad rehabilitering är en förutsättning för att kunna återhämta sig fysiskt och psykiskt.


Arbetsgivare har det yttersta rehabiliteringsansvaret för sina medarbetare. Vid behandling av utmattning krävs många gånger insatser som går utanför vad företagen har möjlighet att erbjuda. Andra som är drabbade av utmattning står helt enkelt utanför arbetsmarknaden och har begränsad ekonomisk möjlighet till rehabilitering samtidigt som primärvårdens resurser är begränsade. En av Vägra väggens viktigaste hörnstenar är att vi arbetar för att alla som drabbats av utmattning ska få individuell rehabilitering. Alla människor behöver olika typ av rehabilitering. Det ekonomiska rehabiliteringsstöd Vägra väggen beviljar ska användas för att finansiera rehabiliteringsinsatsen så att Du återfår din arbetsförmåga.


Vi är en ideell förening vilket innebär att vi är helt beroende av ekonomiska gåvor från privatpersoner och företag för att kunna bevilja ekonomiskt rehabiliteringsstöd. Ju mer pengar vi samlar in desto fler rehabiliteringsstöd kan vi bevilja. På grund av att våra ekonomiska resurser är begränsade kommer alla som söker inte att få sina ansökningar beviljade direkt, utan istället hamna i en kö där vi beviljar stöd så fort vi har ekonomisk möjlighet. Vi rekommenderar ändå att du skickar in din ansökan.


Riktlinjer för rehabiliteringsinsatser:

Syftet med det ekonomiska stödet är att det ska hjälpa dig att återhämta dig från din sjukskrivning så att du kan återgå i arbete. Våra rehabiliteringsutredare kommer att göra en bedömning utifrån din ansökan. Du kan beviljas bidrag på max 10 000 SEK per medlem och år.

Kategorier som vi beviljar rehabilitering inom är:

 • Karriärcoaching & Omställning
 • Friskvårdsaktiviteter i enlighet med Skatteverkets riktlinjer
 • Massage & SPA
 • Resa för återhämtning
 • Yoga & Mindfulness
 • KBT & samtalsstöd hos coach, psykolog
 • Vandring och naturnära aktiviteter
 • Arbetsplatsnära stöd
 • I din rehabiliteringsansökan ska du tydligt motivera hur den insats du söker ekonomiskt stöd för ska hjälpa dig att återfå din arbetsförmåga.

Kriterier för godkänd ansökan:

 • Att du är sjukskriven med diagnos F43 Anpassningsstörningar och reaktioner på svår stress såsom: utmattningssyndrom eller utmattningsdepression
 • Att du är folkbokförd i Sverige
 • Att du är medlem hos oss på Vägra väggen
 • Att utrymme finns i Vägra väggens budget vid tillfället för din ansökan.


Ansökningsformulär rehabiliteringsstöd

Jag söker rehabiliteringsstöd som
SjukskrivenNärstående till sjukskrivenOrdinarie sysselsättning

Ange sysselsättningsgrad per sysselsättning i %


 

Sjukskrivning

Har du fått stöd beviljat från Vägra väggen tidigare?

NejJa

 

Jag väljer att söka rehabiliteringsstöd för
Beskriv vilka rehabiliteringssatser du söker ekonomiskt medel för. Motivera på vilket sätt stipendiet kommer att hjälpa dig i din rehabilitering. (OBS! Motiveringen går bra att bifoga som separat dokument).
Redogör för den totala kostnaden du ansöker rehabiliteringsstöd för.


Rehabiliterande aktivitet(er)
Summa
Kronor
Motivering till ansökan


Bifoga läkarutlåtande. Läkarutlåtandet måste vara signerat av läkare verksam vid vårdinstans registrerad i Sverige

Bifoga sjukintyg

Jag har fått följande diagnos

Jag fick diagnosen år

 

Handläggningstid

Det tar upp till 20 arbetsdagar efter att ansökan inkommit till Vägra väggen innan du får svar på din ansökan. Beskedet skickas till den e-post som angivits i ansökan. Observera att om ansökan behöver kompletteras kan handläggningstiden komma att förlängas.

 
Kvitton för utlägg
Skannas och skickas till info@vagravaggen.se efter godkänd ansökan.  

 
Kontoinformation

Om min ansökan beviljas önskar jag att pengarna sätts in på följande konto
 

Jag godkänner nedanstående
Härmed intygas att ovanstående uppgifter är sanna och korrekta.Jag är medveten om att min ansökan måste vara korrekt ifylld för att min stipendieansökan ska kunna beviljas.Jag godkänner att Vägra Väggen behandlar mina personuppgifter i enlighet med Vägra Väggens vid var tid gällande personuppgiftspolicy och i enlighet med gällande GDPR lagar.