48 orosmoln som dränernar de som redan är dränerade….

48 orosmoln som dränernar de som redan är dränerade….

Hur vi tänker i situationer påverkar inte bara hur vi mår för stunden, utan hela vår livskvalitet. I varje situation som uppstår kan vi välja hur vi ska tolka den.  Den som väljer att se på livet från den ljusa sidan har en förmåga att nosa upp det positiva i tillvaron, och undviker på så sätt den stress som kan uppstå om man fastnar i oroliga tankebanor. Positiva tankar drar i gång vårt belöningssystem och frigör lyckohormonet dopamin. 

Att vi lätt fastnar i oro är däremot inte konstigt, vi är konstruerade så. Hjärnans så kallade ”måla fan på väggen-centrum” är tio gånger större än lyckocentrumet och plockar därför snabbt upp det som är negativt i vår tillvaro. Upprepade orostankar kring sådant vi inte vill ska hända kan ”lura” hjärnan och få den att tro att det faktiskt har hänt. Den kan inte skilja mellan tankar och verkliga händelser, och sätter i gång kroppens stresshormoner. För mycket oro kan leda till att vi blir sjuka. Vid negativ stress fokuserar kroppen på att överleva och stänger av andra viktiga funktioner, till exempel tarmarna. Den som lever med ständiga hotkänslor bygger upp en kronisk stress som bland annat kan ge högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom. Att drabbas av en sjukdom beror givetvis inte på att man varit orolig/negativ i livet, så vi måste tillåta oss att sörja. Det finns inget positivt med att ”hoppa över sorg.” Se på dina tankar som en vågskål, där det gäller att väga upp de negativa med de positiva för att känna sig gladare. Att se på varje situation med en positiv tanke.

 

 

 

 

 

 

 

DET VI SVENSKAR OROAR OSS MEST FÖR UNDER EN UTMATTNING
 1. Oro över att inte bli frisk igen
 2. Oro över att rehabiliteringen går för långsamt
 3. Oro över att man inte känner igen sig själv längre
 4. Oro över allt man vill göra men inte förmår sig till (Nöjen, studier, framtida planer m.m.)
 5. Oro över sin ekonomi
 6. Oro över att Försäkringskassan ska göra avslag på ansökan om sjukpenning
 7. Oro över att bli sämre och utveckla andra sjukdomar som ett resultat av stressen, såsom hjärt-/kärlsjukdomar, stroke m.fl.
 8. Oro över att inte kunna träna som vanligt
 9. Oro över att man är en dålig förälder
 10. Oro över att man inte är en bra partner
 11. Oro över att man inte är en bra vän
 12. Oro över att kollegorna får bära lasset när man är hemma
 13. Oro över att förlora sitt arbete
 14. Oro över att inte bli tagen på allvar
 15. Oro över att bli lämnad
 16. Oro över att man är en dålig matte/husse till sina djur
 17. Over över att gå upp i vikt som ett resultat av alla mediciner
 18. Oro över att behöva vara sin egen läkare då läkarna inte förstår
 19. Oro för framtiden
 20. Oro över alltid behöva vara orolig
 21. Oro över ständiga bakslag i utmattning
 22. Oro över att behöva arbeta trots att man inte känner sig frisk pga ekonomi/avslag av Försäkringskassan
 23. Oro att inte finna /skapa en hållbar framtid för yrket, fritiden, hälsan…. livet!
 24. Oro över ensamheten då stressen gör att jag inte orkar göra något
 25. Oro över att jag lever men ändå inte kan leva då jag är för trött
 26. Oro över att alltid vara otillräcklig
 27. Oro över att aldrig få uppleva en ”normal” vardag igen
 28. Oro över att vara samhället till last
 29. Oro över om arbetslivet är förlorat och hur det påverkar min pension
 30. Oro över hur sjukvårdspersonal ska bemöta en
 31. Oro över vart man blir omplacerad pga att man inte klarar sitt gamla jobb, vilket skapar en oro över att bli arbetslös pga att man inte fixar omplaceringen och därför sägs upp.
 32. Oro över att känna så här resten av livet.
 33. Oro över vad andra tycker och tänker om en
 34. Oron som uppkommer när en är nästintill frisk och det kommer fram att man är en ”snackis” i fel sammanhang
 35. Oro över hur man ska hitta ett jobb igen när rehabiliteringen och arbetsträningen som sjuk arbetslös är klar
 36. Oro över alla frågor man kan få om sin sjukdom
 37. Oro över att inte klara av att inhämta ny kunskap inför eventuell återgång till arbete.
 38. Oro över att ens (jobb)kunskaper och erfarenheter försvunnit och/eller blivit inaktuella under sjukskrivningen
 39. Oron över att ens partner också blir sjuk pga att han/hon nu får ta det lite tyngre lasset.
 40. Oro över att kunna klara av att jobba igen
 41. Oro över att jag inte gör rätt när det gäller rehabiliteringen och därför aldrig bli bra
 42. Oro att ha förbrukat/förkortat livslängden på grund av all stress
 43. Oro över all oro som man vet är skadligt
 44. Oro över att jämt behöva säga nej till saker som man inte orkar att vara med på.
 45. Oro att inte kunna säga nej och därmed alltid hamna i utmattning
 46. Oro över att inte känna sig välkommen tillbaka på jobbet och bli utfryst
 47. Oro över att barnen ska vara oroliga
 48. Oro över att korttidsminnet aldrig ska komma tillbaka.

 

admin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *