Vägra väggen är en ideell förening utan vinstintresse. Vi vänder oss till alla människor oavsett bakgrund, kön, härkomst eller läggning. Vi arbetar för att motverka stressrelaterad ohälsa. För att nå dit arbetar vi förebyggande med information- och kunskapsspridning. Vi driver opinion för att åstadkomma förändring på samhällsnivå. Vi utbildar arbetsgivare, skolor och föreningar i förebyggande hälsoarbete. Samt anordnar rehabiliteringsläger för att hjälpa drabbade vidare från sjukdom.

VÄGRA VÄGGEN I MEDIA

32607 är långtidssjukskrivna i utmattningssyndrom

Mät din stressnivå

Gör det kostnadsfria självskattningstestet KEDS.