Vägra väggen arbetar för att motverka stressrelaterad ohälsa. För att nå dit arbetar vi förebyggande med information- och kunskapsspridning. Vi driver opinion för att åstadkomma förändring på samhällsnivå. Vi utbildar arbetsgivare och skolor i förebyggande hälsoarbete.

VÄGRA VÄGGEN I MEDIA

32607 är långtidssjukskrivna i utmattningssyndrom